www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้า

(1/1)

จีรกานต์:
บริษัทมีการนำเข้าฮาร์ดแวร์จากไต้หวัน ซึ่งจากการศึกษาที่คุณได้ให้คำแนะนำก่อนหน้านี้ เห็นบอกว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ซึงต้องเสียภาษี 15% อยากทราบว่าใครเป็นคนเสียค่ะ ถ้าเป็นบริษัทเสียเราจะมีการบันทึกไหมค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือตอนมีการสังซื้อเกิดขึ้นทางบริษัทได้โอนเงินให้กับทางไตหวันก่อนค่ะ และเมื่อสินค้ามาถึงทางบริษัท ชิปปิ้ง จะจัดการนำสินค้าออกให้ ซึ่งเราจะต้องโอนค่าภาษีอากรนำเข้าให้กับทางบริษัท ชิปปิ้งด้วยจึ่งจะนำของออกมาให้ค่ะ และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก็จะมาวางบิลอีก 15 วัน อยากถามว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

และที่ดิฉันได้อ่านจากการให้คำนะนำก่อนหน้านี้ จะต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่ จ่ายตอนโอนเงินให้กับทางไต้หวันด้วย อยากถามว่าตรงส่วนนั้นเราคิดภาษีอย่างไรค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

10:
ยื่นภงด.54 ค่ะ หัก ณ ที่จ่ายจากเงินที่เราต้องโอนจ่ายชำระค่าสินค้าเป็นค่าลิขสิทธิ์ ค่าDUTY ก็ถือเป็นต้นทุน ส่วนค่าภาษีก็สามารถนำมาเคลมได้เหมือนภาษีซื้อตามปกติ

พวกค่าเคลียร์สินค้า ก็ดูตามผังบัญชีของกิจการค่ะว่ามีอะไรบ้าง คชจ.ในการนำเข้าก็ถือเป็นต้นทุน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม