www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินกู้

(1/2) > >>

จิดาภา:
บริษัทกู้เงินญาติกรรมการมา 2 ล้าน ให้ดอกเบี้ย 12/ปี

เวลาจ่ายดอกเบี้ยบริษัทต้องหักภาษี ณที่จ่ายหรือไม่

ถ้าหักต้องหักเท่าไร

เปียกปูน:
 หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายไว้ 15%

ga:
หักแล้วต้องยื่น ภ.ธ 40 หรือเปล่าครับ?

อ้วน:
ตามมาตรา 91/10  ได้กำหนดให้ต้องมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปครับ  สรุปต้องยื่นครับ

Ma:
ตามเหตุการณ์ข้างต้น เป็นการจ่ายดอกเบี้ย มิใช่การรับดอกเบี้ย ความจริงแล้วต้องยื่น ภ.ง.ด. 2 ไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ ภธ. 40

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม