www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูวันไหนค่ะ

(1/1)

หส:
ขอสอบถามว่าการดูอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศดูจากวันไหนค่ะ ตัวอย่าง

1. กรณีออกใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 9 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ เราต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันไหนค่ะ

2. กรณีออกใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 9 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ เราต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันไหนค่ะ

มีปัญหาในการดูระหว่าง วันที่บนหัวอัตรา กับวันที่ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ

แกะน้อย:
1. วันจันทร์ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันจันทร์ค่ะ

2. วันเสาร์ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันศุกร์ ค่ะไม่ทราบว่าใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากเวบไหนคะ ที่ใช้อยู่จะเป็นของ UOB ลองดูนะคะ เลือกวันได้เลย ส่วนจะใช้ครั้งที่เท่าไหร่ของวันนั้น ๆ ก็ได้ค่ะ

http://www.uob.co.th/business/foreign-exchange-rates_th.htm

ฟ้าค่ะ:
เพิ่มเติมค่ะ

แต่ถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 1 วันค่ะ เช่น

1. วันจันทร์ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันศุกร์

2. วันเสาร์ ก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันศุกร์เช่นกันค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม