www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีแบบเหมาจ่าย

(1/1)

aaa:
อยากทราบรายละเอียดของภาษีแบบเหมาจ่าย

1.ต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่คะ

2. ต้องทำบัญชีมั้ย อะไรบ้าง

3.อัตราภาษีเท่าไหร่คะ

4.ต้องไปยื่นเรื่องทีใหน

007:
ภาษีแบบเหมาจ่ายคงหมายถึงภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายตามเหมา ซึ่งหักได้เท่าไรขึ้นอยู่กับประเภทของเงินได้ครับ

tum:
การคิด 60 - 40 กับ 70 - 30  ต่างกันตรงไหน

tum:
ทำลักษณะรับจ้างทำของเหมาเฉพาะค่าแรง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม